ubezpieczenia, pomoc
ubezpieczenia, pomoc
 

Ubezpieczenia nieruchomości

Po co się ubezpieczać?

 

Ubezpieczenie zapewni nam:

  • pokrycie kosztów odbudowy uszkodzonego bądź zerwanego przez huragan lub trąbę powietrzną dachu
  • środki finansowe na zakup nowego lokalu mieszkalnego czy odbudowę zawalonego domu po wybuchu gazu, upadku statku powietrznego lub trzęsieniu ziemi
  • zwrot kosztów wymiany powybijanych przez gradobicie szyb w oknachpokrycie kosztów osuszenia i remontu mieszkania zalanego przez wodę z pękniętej ruryodkupienie utraconego podczas pożaru bądź zniszczonego przez powódź mienia
  • odkupienie spalonego podczas wyładowania atmosferycznego sprzętu elektronicznegoodkupienie utraconych podczas włamania ruchomości domowych
  • pokrycie kosztów odbudowy zdewastowanego nagrobka cmentarnego

ubezpieczenie domu mieszkalnego

ubezpieczenie lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym

ubezpieczenie stałych elementów budynku/lokalu mieszkalnego

ubezpieczenie ruchomości domowych

ubezpieczenie budynku wielomieszkaniowego

ubezpieczenie budynku gospodarczego

ubezpieczenie budowli i obiektów małej architektury

ubezpieczenie domu w budowie

ubezpieczenie domu letniskowego

ubezpieczenie nagrobków cmentarnych

  • pokrycie kosztów naprawy szkód rzeczowych i osobowych wyrządzonych w związku z posiadaniem nieruchomości np. kosztów remontu zalanego przez nas mieszkania sąsiada

ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

  • organizację i pokrycie kosztów interwencji specjalisty np. w przypadku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej

ubezpieczenie assistance

  • pomoc prawną dla właścicieli nieruchomości

ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego

Ubezpieczenie przeznaczone jest zarówno dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, jak również osób posiadających mieszkanie spółdzielcze czy też najemców lokali mieszkalnych. Zapewnia ubezpieczonemu środki finansowe na naprawienie szkód powstałych w wyniku pożaru, kradzieży, zalania, wybuchu oraz innych zdarzeń losowych. Ochroną ubezpieczeniową można objąć nie tyko sam lokal mieszkalny, ale także stałe wykończenia wnętrz oraz ruchomości domowe takie jak meble, sprzęt elektroniczny, AGD, odzież oraz inne rzeczy codziennego użytku. Więcej >>

Ubezpieczenie domu mieszkalnego

Ubezpieczenie chroni właścicieli domów jednorodzinnych przed stratami finansowymi powstałymi na skutek nagłych zjawisk atmosferycznych (np. huraganu, gradobicia, powodzi), a także innych zdarzeń losowych, kradzieży i dewastacji. Przez dom jednorodzinny rozumie się zarówno budynek mieszkalny wolnostojący, jak również dom w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Poza samym budynkiem ubezpieczeniem mogą zostać objęte stałe elementy wykończenia wnętrz oraz mienie ruchome wewnątrz domu takie jak meble, sprzęt elektroniczny, AGD, odzież oraz inne rzeczy codziennego użytku. Więcej >>

Ubezpieczenie budynku gospodarczego

Czasami oprócz domu mieszkalnego na posesji znajduje się inny budynek o przeznaczeniu gospodarczym np. garaż, przydomowa szopa czy warsztat. Taki budynek można również objąć ochroną ubezpieczeniową od zdarzeń losowych np. pożaru, huraganu, gradobicia, powodzi, uderzenia pioruna itp. Ubezpieczenie budynku gospodarczego występuje najczęściej wraz z ubezpieczeniem domu mieszkalnego w ramach jednej umowy ubezpieczenia. Więcej >>

Ubezpieczenie budowli i obiektów małej architektury

Ubezpieczenie to jest rozszerzeniem umowy ubezpieczenia budynku mieszkalnego i może być zawarte tylko wraz z nim. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte: ogrodzenia wraz z bramami, altany, baseny, oczka wodne, tarasy, lampy ogrodowe, studnie, posągi, wodotryski, korty tenisowe, chodniki oraz drogi znajdujące się na terenie tej samej posesji co ubezpieczony dom mieszkalny. Budowle i obiekty małej architektury można ubezpieczyć od szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak: pożar, huragan, gradobicie, powódź, uderzenie pioruna itp. Więcej >>

Ubezpieczenie domu w budowie

Jeżeli zamierzamy rozpocząć budowę własnego domu lub jesteśmy już w trakcie takiej inwestycji warto również zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak: pożar, wybuch, huragan, gradobicie, powódź, uderzenie piruna itp. W przypadku korzystania przy budowie domu z kredytu hipotecznego ubezpieczenie takie często jest wymagane przez bank jako jedno z zabezpieczeń spłaty kredytu. Wówczas umowa ubezpieczenia budynku w budowie musi mieć w swojej treści wpisaną cesję na bank prawa do odszkodowania, co absolutnie nie oznacza, że w przypadku wystąpienia szkody kredytobiorca czyli właściciel budynku nie otrzyma żadnych pieniędzy na odbudowę zniszczeń. Wystarczy tylko, aby w takiej sytuacji bank wyraził pisemnie zgodę na wypłatę odszkodowania bezpośrednio poszkodowanemu kredytobiorcy, co powszechnie jest na rynku praktykowane. Więcej >>

Ubezpieczenie domu letniskowego

Osobom posiadającym domki letniskowe na działce rekreacyjnej polecamy ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych np. huraganu, gradobicia, powodzi, wybuchu, upadeku drzew i masztów, uderzenia pioruna itp. Ubezpieczenie takie jest oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń w dwóch formach: osobnej umowy lub jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia budynku mieszkalnego. Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową od pożaru i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży można objąć mienie ruchome w domku letniskowym np. meble, sprzęt elektroniczny, AGD, odzież oraz inne rzeczy codziennego użytku, a także sprzęt spotowy i ogrodniczy. Więcej >>

Ubezpieczenie budynku wielomieszkaniowego

Oferta skierowana jest do właścicieli budynków wielomieszkaniowych (np. kamienic), zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych poszukujących ochrony ubezpieczeniowej przed szkodami powstałymi na skutek nagłych zjawisk atmosferycznych (np. huraganu, gradobicia, powodzi, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego), a także innych zdarzeń losowych (np. upadku drzew i masztów, przepięć) oraz będących następstwem kradzieży i dewastacji. Więcej >>

Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania nieruchomości

Posiadanie i użytkowanie budynków oraz lokali mieszkalnych wiąże się z ryzykiem powstania szkody majatkowej lub osobowej, którą zobowiązny jest naprawić właściciel nieruchomości. Przykładem może być tutaj zalanie sąsiada w bloku mieszkalnym lub oberwany z dachu budynku sopel lodu, który uszkodził zaparkowany pod domem samochód lub ranił przechodzącą osobę. To oczywiście tylko przykłady zdarzeń, w przypadku których do włascicieli nieruchomości mogą być zgłaszane roszczenia poszkodowanych osób. Tak naprawdę różnych sytuacji szkodowych, w przypadku których odpowiedzialnymi za naprawienie szkody są właściciele budynków czy lokali mieszkalnych jest całe mnóstwo. Na szczęście przed skutkami finansowymi zgłaszanych roszczeń może uchronić zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości. W przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna jest to przeważnie ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Więcej >>

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie ochrony prawnej w życiu prywatnym

Oddział 1

ul. Sejmowa 1a

42-215 Częstochowa

 

tel.  34 322 05 48

       694 091 601

       600 675 033

       604 796 835

 

godz. 800-1800 (pon.-pt.)

 

* * * * *

 

Oddział 2

ul. Kiedrzyńska 44/46

42-202 Częstochowa

 

tel.  735 555 755

       600 675 033

 

godz. 900-1700 (pon., śr., pt.)

godz. 1000-1800 (wt., czw.)

Poleć tę stronę na:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*