ubezpieczenia, pomoc
ubezpieczenia, pomoc
 

Pojazd, kierowca i pasażer

Ubezpieczenia komunikacyjne

Gospodarstwo rolne

Ubezpieczenia dla rolników

Podróże zagraniczne

Ubezpieczenia turystyczne

Nieszczęśliwy wypadek

Finansowa pomoc po nagłym wypadku

Transport i spedycja

Ubezpieczenia dla przewoźników

Szkoły i przedszkola

Ubezpieczenia dla placówek oświatowych

Gwarancje ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia finansowe

Utrata zysku

Ubezpieczenia BI (business interruption)

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenia zawodowe

Żeglarstwo

Ubezpieczenia jachtów i sprzętu wodnego

Cudzoziemiec w Polsce

Ubezpieczenia kosztów leczenia

Dom i lokal mieszkalny

Ubezpieczenia nieruchomości

Działalność gospodarcza

Ubezpieczenia firm

Życie

Finansowe zabezpieczenie rodziny

Zdrowie

Prywatna specjalistyczna opieka medyczna

Mieszkalnictwo

Ubezpieczenia dla wspólnot i spółdzielni

Lekarze i przychodnie

Ubezpieczenia dla placówkek medycznych

Budownictwo

Ochrona dla inwestorów i firm budowlanych

Należności

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego

Ochrona prawna

Porady prawne i pomoc adwokata / radcy

Lotnictwo i piloci

Ubezpieczenia statków powietrznych

Emerytura

IKE / IKZE

Ubezpieczenia komunikacyjne

ofertę kierujemy do właścicieli i użytkowników samochodów oraz innych typów pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach.

 

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • ubezpieczenie AC (auto-casco) pojazdów
 • ubezpieczenie szyb samochodowych
 • ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta)
 • ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
 • ubezpieczenie pomocy assistance
 • ubezpieczenie przewożonego bagażu
 • ubezpieczenie ochrony prawnej
 • ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection)

 

Po co się ubezpieczać?

Czytaj więcej >>

Ubezpieczenia nieruchomości

ofertę kierujemy do właścicieli budynków i lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, budowli i obiektów małej architektury, domów letniskowych, budynków wielomieszkaniowych, a także osób opiekujacych się nagrobkami cmentarnymi swoich bliskich

 

 • ubezpieczenie domu mieszkalnego
 • ubezpieczenie lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym
 • ubezpieczenie stałych elementów budynku/lokalu mieszkalnego
 • ubezpieczenie ruchomości domowych
 • ubezpieczenie budynku wielomieszkaniowego
 • ubezpieczenie budynku gospodarczego
 • ubezpieczenie budowli i obiektów małej architektury
 • ubezpieczenie domu w budowie
 • ubezpieczenie domu letniskowego
 • ubezpieczenie nagrobków cmentarnych
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie pomocy assistance
 • ubezpieczenie ochrony prawnej

 

Po co się ubezpieczać?

Czytaj więcej >>

Ubezpieczenia rolne

ofertę kierujemy do rolników, posaiadaczy gospodarstw rolnych i prowadzących działalność agroturystyczną

 

 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC rolne
 • obowiązkowe (dotowane) ubezpieczenie upraw
 • ubezpieczenie zwierząt gospodarskich
 • ubezpieczenie mienia rolnego
 • ubezpieczenie agro-casco pojazdów i maszyn rolniczych
 • ubezpieczenie ochrony prawnej
 • ubezpieczenie OC gospodarstw agroturystycznych.

 

Po co się ubezpieczać?

Czytaj więcej >>

Ubezpieczenia firmowe

ofertę kierujemy do podmiotów prowadzących wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą

 

 • ubezpieczenie budynków firmowych i budowli
 • ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia firmy
 • ubezpieczenie środków obrotowych (towarów, produktów)
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych
 • ubezpieczenie danych i nośników danych
 • ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym (CARGO)
 • ubezpieczenie pomocy assistance
 • ubezpieczenie kosztów działalności
 • ubezpieczenie utraty zysku
 • ubezpieczenie OC działalności
 • ubezpieczenie D & O (Directors and Officers Liability Insurance) - ubezpieczenie OC członków władz spółek
 • ubezpieczenie ochrony prawnej
 • grupowe ubezpieczenie NNW pracowników
 • grupowe ubezpieczenie życiowe pracowników
 • grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników

 

Po co się ubezpieczać?

Czytaj więcej >>

Ubezpieczenia turystyczne

ofertę kierujemy do osób wybierających się w podróż zagraniczną lub pracujących poza granicami Polski, chcących zapewnić sobie darmową pomoc medyczną

 

 • ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zagranicznej
 • ubezpieczenie pomocy assistance
 • ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wycieczki

 

Po co się ubezpieczać?

Czytaj więcej >>

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

przeznaczone w zasadzie dla każdego: dzieci, młodzieży i dorosłych, podróżujących i uprawiających sporty, pracujących i użytkujących wszelkiego rodzaju pojazdy.

 

 • ubezpieczenie NNW ogólne
 • ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
 • ubezpieczenie NNW sportowców
 • ubezpieczenie NNW w podróży zagranicznej
 • grupowe ubezpieczenie NNW pracowników
 • grupowe ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży (przedszkolaków, uczniów, studentów)

 

Po co się ubezpieczać?

Czytaj więcej >>

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

przeznaczone dla klientów indywidualnych, rodzin, pracowników firm - osób, które chcą szybko i komfortowo skorzystać z porad lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, szczepień ochronnych i świadczeń rehabilitacyjnych w prywatnych placówkach medycznych, a w przypadku nagłych zachorowań mieć możliwość wezwania lekarza na wizytę domową.

 

Po co się ubezpieczać?

Czytaj więcej >>

Ubezpieczenia życiowe

 

 • terminowe ubezpieczenie na życie
 • terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • posagowe ubezpieczenie na życie
 • ubezpieczenie na życie z UFK (Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi)

 

 

Po co się ubezpieczać?

 Czytaj więcej >>

Ubezpieczenia inwestycyjne

 

 

 

 

 

 • inwestycyjne ubezpieczenie na życie
 • ochronno-inwestycyjne ubezpieczenie na życie

 

 

Po co się ubezpieczać?

 Czytaj więcej >>

Ubezpieczenia emerytalne

ofertę kierujemy do wszystkich osób fizycznych, pracujących lub bezrobotnych, przedsiębiorców albo rolników, wszystkich osób zainteresowanych otrzymywaniem w przyszłości godziwej emerytury

 

 • IKE - Indywidualne Konto Emerytalne
 • IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

 

Po co się ubezpieczać?

 Czytaj więcej >>

Ubezpieczenia wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

ofertę kierujemy do organów zarządzających wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi oraz licencjonowanych zarządców nieruchomości

 

 • ubezpieczenie budynków i budowli
 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ubezpieczenie OC spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej
 • ubezpieczenie OC członków wspólnoty
 • ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

 

Po co się ubezpieczać?

 Czytaj więcej >>

Ubezpieczenia placówek oświatowych (żłobków, przedszkoli, szkół, uczelni)

ofertę kierujemy do Dyrekcji publicznych i prywatnych placówek oświatowych takich jak żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, a także szkoły ponadgimnazjalne i wyższe uczelnie

 

 • grupowe ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży (przedszkolaków, uczniów, studentów)
 • grupowe ubezpieczenie OC nauczycieli i wychowawców
 • ubezpieczenie OC placówki oświatowej
 • ubezpieczenie budynku i wyposażenia placówki oświatowej
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego


 Po co się ubezpieczać?

 Czytaj więcej >>

Ubezpieczenia transportowe

ofertę kierujemy do zawodowych przewoźników, spedytorów, a także innych podmiotów gospodarczych przewożących ładunki

 

 • ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym
 • ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym
 • ubezpieczenie OC przewoźnika w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Niemiec
 • ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika jako zabezpieczenie jego zdolności finansowej
 • ubezpieczenie OC spedytora
 • ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym (CARGO)

 

 Po co się ubezpieczać?

 Czytaj więcej >>

Ubezpieczenia budowlane i montażowe

 

 

 • ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlanych (CAR Insurance - Contractors' All Risk Insurance)
 • ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażowych (EAR Insurance - Erection All Risk Insurance)
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM Insurance - Contractors' Plant and Machinery Insurance)
 • ubezpieczenie OC działalności budowlanej

 

Po co się ubezpieczać?

 Czytaj więcej >>

Gwarancje ubezpieczeniowe (ubezpieczenia finansowe)

 1. Gwarancja zapłaty wadium (gwarancja przetargowa).
 2. Gwarancja należytego wykonania kontraktu.
 3. Gwarancja usunięcia wad i usterek.
 4. Gwarancja zwrotu zaliczki.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

 1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 2. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.
 3. Ubezpieczenie OC rolne.
 4. Ubezpieczenie OC w działalności gospodarczej.
 5. Ubezpieczenie D&O (Directors and Officers Liability Insurance) - ubezpieczenie OC członków władz spółek.
 6. Ubezpieczenie OC urzędnika.
 7. Ubezpieczenie OC nauczyciela i wychowawcy.
 8. Ubezpieczenie OC pielęgniarki i farmaceuty.
 9. Ubezpieczenie OC lekarza i dentysty.
 10. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym.
 11. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym.
 12. Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika jako zabezpieczenie jego zdolności finansowej.
 13. Ubezpieczenie OC spedytora.
 14. Ubezpieczenie OC biura rachunkowego.
 15. Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego.
 16. Ubezpieczenie OC biegłego rewidenta.
 17. Ubezpieczenie OC biura usług płatniczych.
 18. Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości.
 19. Ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości.
 20. Ubezpieczenie OC certyfikatora energetycznego.
 21. Ubezpieczenie OC adwokata.
 22. Ubezpieczenie OC radcy prawnego.
 23. Ubezpieczenie OC notariusza.
 24. Ubezpieczenie OC komornika sądowego.
 25. Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego.
 26. Ubezpieczenie OC detektywa.
 27. Ubezpieczenie OC architekta i inżyniera budownictwa.
 28. Ubezpieczenie OC rzecznika patentowego.
 29. Ubezpieczenie OC opiekuna.
 30. Ubezpieczenie OC organizatora imprezy masowej.
 31. Ubezpieczenie OC badacza i sponsora.
 32. Ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego.
 33. Ubezpieczenie OC brokera ubezpieczeniowego.
 34. Ubezpieczenie OC placówki medycznej.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

 1. Ubezpieczenie ochrony prawnej w komunikacji.
 2. Ubezpieczenie ochrony prawnej w życiu prywatnym.
 3. Ubezpieczenie ochrony prawnej dla rolników.
 4. Ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm.
 5. Ubezpieczenie ochrony prawnej wierzytelności.

Oddział 1

ul. Sejmowa 1a

42-215 Częstochowa

 

tel.  34 322 05 48

       694 091 601

       600 675 033

       604 796 835

 

godz. 800-1800 (pon.-pt.)

 

* * * * *

 

Oddział 2

ul. Kiedrzyńska 44/46

42-202 Częstochowa

 

tel.  735 555 755

       600 675 033

 

godz. 900-1700 (pon., śr., pt.)

godz. 1000-1800 (wt., czw.)

Poleć tę stronę na:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*